Ergotrics in Artsenkrant

Deel

"Als neurochirurg werd ik elke dag geconfronteerd met de problemen om patiënten op de operatietafel te tillen en ze goed in buikligging te plaatsen om bloedingen en complicaties te voorkomen," legt Dr. Paul Depauw (50) uit. "Maar de stap van een idee om perslucht te gebruiken naar de invoering van een nieuw ergonomisch hulpmiddel in de gezondheidszorg is een marathon. Gelukkig groeit het besef bij het management in de gezondheidszorg dat ergonomie een belangrijk aandachtspunt moet zijn."

Dr. Depauw herinnert zich hoe hij op het idee kwam om met perslucht te werken: "In een operatiekamer is perslucht aanwezig, maar men gebruikte het niet voor tillen en kantelen - anders dan in de bouw of in fabrieken. Ik heb nog steeds de video op mijn mobiele telefoon van hoe een gekantelde vrachtwagen weer op zijn wielen werd gezet met behulp van persluchtkussens. Toen drong het tot me door: waarom gebruiken we zoiets niet in de gezondheidszorg?"

 

Marathon
De neurochirurg vervolgt: "Iedere arts heeft wel eens ideeën, maar niet iedereen heeft de tijd of interesse om die verder uit te werken. Als chirurgen zijn we vakmensen: we hebben afgebakende contacten en proberen het probleem van een patiënt op te lossen. Maar tussen een idee en het op de markt brengen van een innovatie moet je een zekere ondernemingsgeest hebben en bereid zijn risico's te nemen. Mijn uitvinding lijkt misschien een eenvoudig idee, maar de stap naar een product - laat staan een bedrijf - is een heel ander balspel! Ik ben nooit opgeleid als productontwikkelaar of manager."

"In 2009 begon ik voor het eerst te denken: hoe kunnen we dit oplossen of verbeteren? Vervolgens heb ik in 2014 het bedrijf opgericht. Maar het duurde nog een hele tijd voor we effectief een stabiel prototype hadden. Ik diende patenten in en begon tests uit te voeren. Tegelijkertijd speelde ik met ideeën om dit product beschikbaar te maken voor andere collega-zorgverleners. "Dat is ook het moment waarop Inge Bruynooghe (ex-Philips topvrouw) bij het bedrijf kwam als CEO." Opnieuw Dr. Depauw: "De tijdslijn laat zien waarom ik dit een marathontraject noem. A posteriori kun je zeggen: waarom ben ik niet op dat idee gekomen? Ik ben dan wel een koppige doorzetter, maar dat maakt me nog geen zakelijk leider. Inge en het team zijn wat dat betreft veel beter in staat."

 

Verantwoordelijkheid
Essentieel in het verhaal van Ergotrics is het belang van ergonomie. "Het is heel vreemd dat de gezondheidszorg een van de laatste sectoren is die aandacht begint te besteden aan ergonomie. Er is geen wettelijke verplichting om hulpmiddelen op de werkplek aan te bieden. Er zijn wel internationale richtlijnen, maar die zijn niet goed bekend. Directies en besturen van ziekenhuizen besteden er steeds meer aandacht aan, ook omdat personeel zo kostbaar is geworden! "

Dokter Depauw stelt twee relevante kwesties aan de orde. Volgens het Amerikaanse Institute for Occupational Safety and Health mag een vrouwelijke verpleegkundige slechts 17 kilogram tillen, een mannelijke collega 22 kilogram. "Ik werk in Nederland (bij het Neurochirurgisch Wetenschappelijk Centrum in Tilburg), waar een patiënt gemiddeld 80 tot 120 kilogram weegt. Het team moet die patiënten op de operatietafel tillen en die handeling meerdere keren per dag herhalen. Je moet niet verbaasd zijn dat verpleegkundigen rugpijn hebben of na verloop van tijd afhaken." In Engeland berekenden ze dat het invoeren van een ergonomische geen hijsbeleid zou slechts 0,2 tot 0,3% van het jaarlijkse budget van een ziekenhuis kosten. Het Royal College of Nursing schat dat het handhaven van een dergelijk beleid gedurende drie jaar zou leiden tot een verlaging van het ziekteverzuim van personeel op basis van klachten aan het bewegingsapparaat met 50%! "Vanuit onze overtuiging dat onze producten een nuttige bijdrage kunnen leveren, willen we het ergonomisch bewustzijn van ziekenhuismanagement en directies verder vergroten. Het is immers ook hun verantwoordelijkheid als werkgever."

 

Designprijs
Het productassortiment van deze inflatables voor de gezondheidszorg is sindsdien flink uitgebreid, aldus de CEO. "We kregen heel snel de vraag vanuit de gezondheidssector om bijkomende producten te maken. Zo bekijken we de mogelijkheid om op termijn onze uniseks producten voor vrouwelijke patiënten te diversifiëren. Maar bij het begin van de covidepandemie zijn we begonnen met de productie van steunen voor buikbeademing van coronapatiënten."

Inmiddels is een van de producten (de Morphemat) ook bekroond met de Henry van de Velde design award en staat de lancering op de Amerikaanse markt op stapel. "Zo'n award geeft energie. Ook de notificatie van de FDA is een belangrijke mijlpaal."

Een anekdote vat het verhaal van Ergotrics het best samen. Dr. Paul: "Toen ik twee jonge verpleegsters vertelde dat ik de uitvinder was van die opblaasbare kussens, zeiden ze heel laconiek: Hoe zou je het anders doen? Ons low-tech hulpmiddel lijkt misschien heel banaal, maar als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet meer zonder."

Erik Brusten

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Volg ons op social media: