Wetenschappelijke studies

Interne studies

De SIAP-studie onderzoekt het effect van het gebruik van de Inflatable Prone Support (IPS) van Ergotrics op de Intra-Abdominale Druk (IAP) tijdens wervelkolomchirurgie.

Het doel van deze studie is aan te tonen dat de Inflatable Prone Supports (IPS) in staat zijn de IAP van patiënten in buikligging te verlagen. Wanneer de positie van de patiënt in buikligging wordt gewijzigd, wordt de IAP verhoogd ten gevolge van abdominale compressie. Eerder is aangetoond dat een verhoogde IAP verband houdt met een verhoogde bloeding. Het vermogen om de IAP te verminderen wordt beoordeeld door de IAP voor en na het opblazen van de IPS te meten.

Samen met UZ Gent onderzocht Liantis of het gebruik van perslucht en opblaasbare kussens de fysieke belasting voor zorgverleners kan verminderen. In de studie werden drie verschillende pronatiemethodes vergeleken: (1) perslucht en opblaasbare kussens, (2) draaitafel en schuimsteunen, (3) kantelen en schuimsteunen. Zes proefpersonen moesten een patiënt van rugligging naar buikligging brengen met behulp van deze drie verschillende hulpmiddelen. Voor elk van de drie methoden werd de spierspanning van de schouderspieren en lage rugspieren van de proefpersoon gemeten om te zien welke methode het minst fysiek belastend was.

Het poneren met perslucht resulteerde in een significant lagere spierbelasting voor de proefpersonen in vergelijking met de andere, manuele methodes. De opblaasbare kussens leidden niet alleen tot minder belasting van de schouders, maar deze methode was ook aanzienlijk minder belastend voor de rugspieren.

Kortom: het gebruik van perslucht kan ervoor zorgen dat werknemers in de zorgsector minder snel last krijgen van lage rugpijn.

Om de gebruikersfeedback van de IBO, IPS en Hummingbird in kaart te brengen, organiseerde Ergotrics, met de financiële steun van Flanders Innovation & Entrepreneurship, de OPPE-studie (Optimization of the Proning Procedure in Europe).

10 gerenommeerde ziekenhuizen in 5 landen namen deel aan de studie: Universitätsspital Zürich, Zwitserland; Krankenhaus Wermelskirchen, Duitsland; Schön Klinink Vogtareuth, Duitsland; Universitair Ziekenhuis Brussel, België; Akademiska sjukhuset Uppsala, Zweden; Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Nederland; MC Zuyderland Heerlen, Nederland; Erasmus MC, Nederland; Heilig Geist Ziekenhuis Bensheim, Duitsland; AZ Nikolaas, België.

Drukpunt Studie

Drukpunten op de huid verhogen het risico op decubitus. Deze studie zal de druk over het gehele oppervlak van de borst- en bekkenhuid vergelijken bij positionering op de IPS en andere positioneringssystemen.

Alle patiënten die een (langdurige) operatie ondergaan, lopen het risico decubitus te ontwikkelen. Onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is de druk onder 30mmHg te houden om decubitus te voorkomen. Algemeen wordt aangenomen dat lucht leidt tot een betere herverdeling van de druk. Daarom is het waarschijnlijk dat herverdeling van de druk het bijbehorende risico vermindert. Deze studie toont de herverdeling van de druk en identificeert de gebieden met de hoogste druk met behulp van drukmapping. Verschillende positioneringsmaterialen (Ergotrics' Inflatable Prone Support (IPS), Steffee-kussen, Wilson-Frame, traditionele met gel/schuim gevulde kussens/ bolsters/rollen) zullen worden vergeleken wat betreft de drukverdeling en de gebieden met de hoogste druk.

Volgens het door Depauw et al. (2019) gepubliceerde overzicht kan de incidentie van complicaties als gevolg van een verhoogd IAP, bekend als intra-abdominale hypertensie (IAH) of abdominaal compartimentsyndroom bij kritisch zieke patiënten, hoog zijn en de impact ervan kan aanzienlijk zijn. 

Hoeveel verpleegkundigen hebben last van rugpijn? Waarom zijn de ergonomische uitdagingen zo groot in de gezondheidszorg? Wat zijn de kosten van de ergonomische belasting in de gezondheidszorg?
Ergotrics vat meer dan 20 publicaties over ergonomie in de gezondheidszorg samen in één uitgebreid artikel. Voor een korte versie: bekijk de video gemaakt door EIT Health en Ergotrics.

Externe studies

Dirkes, Dickinson, Havey en O'Brien (2012) benadrukken de voordelen van buikbeademing en positionering. Deze procedure brengt echter ook potentiële risico's en complicaties met zich mee, die gevolgen kunnen hebben voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Zo kan het tillen van patiënten in buikligging rug- en ander letsel bij het personeel veroorzaken.

Dirkes, S., Dickinson, S., Havey, R., & OʻBrien, D. (2012). Voorovergebogen Positioneren. Critical Care Nursing Quarterly35(1), 64-75. https://doi.org/10.1097/cnq.0b013e31823b20c6

Het verplaatsen en tillen van patiënten is voor veel gezondheidswerkers in de EU een inherent onderdeel van het dagelijks werk, bijvoorbeeld bij oudere, zwaarlijvige of gehandicapte patiënten. Een goede techniek met consequent gebruik van hulpmiddelen helpt echter om buitensporige risico's gedeeltelijk te beperken.

Lars L. Andersen, MSc, PhD. Musculoskeletale aandoeningen in de gezondheidszorg. Discussienota.

"In 2018 publiceerden Guérin et al een prospectieve internationale prevalentiestudie (APRONET-studie) waaruit bleek dat Prone Ventilation werd gebruikt in 32,9 % van ernstige ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) en geassocieerd was met een laag percentage complicaties, een significante toename van oxygenatie en een afname van de drijfdruk."

Guérin et al. Een prospectief internationaal prevalentieonderzoek naar buikligging van ARDS-patiënten: de APRONET-studie (ARDS Prone Position Network).Intensive Care Med. 2018;44:22-37

"De borstkas en het abdomen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten als één geheel worden beschouwd. Kirkpatrick et al suggereerden reeds de voordelen van thoraco-bekkensteunen op de ICU in een klinisch overzicht van intra-abdominale hypertensie (IAH) en de invloed daarvan op de fysiologie van buikbeademing (PV)".

Kirkpatrick AW, Pelosi P, De Waele JJ et al.: Klinisch overzicht: Intra-abdominal hypertension: does it influence the physiology of prone ventilation. Crit Care 2010; 14: 232. doi: 10.1186/cc9099.

Prof. Sheila Nainan Myatra (2021) publiceerde deze consensusverklaringen van deskundigen:
97,3% van de deskundigen is het ermee eens dat "buikligging tijdens invasieve mechanische beademing van C-ARF de oxygenatie verbetert", terwijl geen enkele deskundige het daarmee oneens is.

Nasa et al. Crit Care (2021) 25:106

Wat onze gebruikers zeggen

"We kunnen de patiënt nu gemakkelijk alleen herpositioneren. Voorheen hadden we twee, soms drie verpleegsters nodig. Het voordeel van de Morphemat voor de patiënt? Zijn rug wordt ondersteund van nek tot benen en niet op twee punten. Bekijk onze videotestimonial"
Johan Jespers

Johan Jespers

Verpleegster Intensive Care Unit

“De IPV is een superproduct. Dank je wel voor jullie mooie en praktische oplossing om patiënten comfortabel te beademen in buikligging. »
eg-globe

Team Intensieve Zorg

AZ St-Maarten België

"Deze methode is eenvoudig, ergonomischer en hygiënischer dan de manieren en materialen waarmee men tegenwoordig vertrouwd is. De positie van de patiënt was correct en stabiel."
oz-test

OR - Team

UZ Leuven (Belgium)

“Op een dag zullen deze hulpmiddelen verplicht worden.“
eg-globe

Neurochirurg

UZ Gent (België)

"Met het Ergotrics opblaasbare buikliggingssysteem kun je veel sneller, hygiënischer en gezonder werken voor het personeel, zowel bij het overbrengen van de patiënt naar de buikligging als tijdens het positioneren zelf."
1620561494075

Prof. Robert Pflugmacher,

Universitätsklinikum Bonn (Duitsland)

"De ergonomische voordelen van opblaasbare positioneringshulpmiddelen zijn duidelijk. Bovendien denken we dat de optimale positionering ook zal leiden tot minder intra-abdominale druk en dus minder veneuze druk, betere operatieomstandigheden en mogelijk minder intra-operatief bloedverlies. We zullen dit verder onderzoeken."
cliënt1

Dr. F. van Eijs, M.D, Ph.D.

Anesthesist, ETZ Nederland

Vorige
Volgende

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan om op de hoogte te blijven.