Over Ergotrics

Ergotrics is een Med-Tech bedrijf gespecialiseerd in het positioneren en verplaatsen van patiënten met perslucht. Wij ontwerpen en produceren opblaasbare medische hulpmiddelen, die een optimale positionering van patiënten in ziekenhuizen mogelijk maken. Met speciale aandacht voor gebruiksgemak en hygiëne. Door perslucht te gebruiken in plaats van manuele kracht, willen we een betere ondersteuning bieden aan patiënten zonder ergonomische belasting voor de zorgverlener.

Laatste Nieuws?

Ergotrics is trots te kunnen melden dat we erin geslaagd zijn een IBO te ontwikkelen met een hogere gewichtslimiet (van max 150kg naar max 180kg patiënten) en een langer gegarandeerd gebruik (van 50 naar 250 opblaasbeurten).
Met deze innovatie wil Ergotrics de IBO betaalbaarder maken voor iedere verpleegkundige en ieder budget én bijdragen aan een betere duurzamere wereld met minder afval.

De IBO is een opblaasbare plank om patiënten zonder ergonomische inspanning en met max 3 verpleegkundigen om te draaien.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Operatiekamer

Een perfecte positionering van de patiënt is van cruciaal belang voor een optimale operatie en een sneller herstel van de patiënt. Het gebruik van perslucht in plaats van handenarbeid is een ergonomische doorbraak in de operatiekamer. Hoe kunnen we de patiënt beter positioneren zonder het OK-personeel te belasten?

Intensieve Zorgen afdeling (ICU)

Onze opblaasbare kussens zorgen voor een maximaal vrijhangende buik tijdens beademing in buikligging. Dit maakt een betere oxygenatie en dus maximale longventilatie en zuurstofopname mogelijk. Hoe zorgen we voor een betere beademing in buikligging?

Thuiszorg

De vraag naar thuiszorg blijft stijgen door de vergrijzing en omdat zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen zijn innovaties nodig die thuisverpleegkundigen en mantelzorgers kunnen helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. In co-creatiesessies met verpleegkundigen gaat Ergotrics in gesprek met mensen die in de zorg werken en die zowel de behoeften van de patiënt als van het medisch personeel kennen. Samen werken we aan een betere ergonomie in de zorg!