Over Ergotrics

Ergotrics is een Med-Tech bedrijf gespecialiseerd in het positioneren en verplaatsen van patiënten met perslucht. Wij ontwerpen en produceren opblaasbare medische hulpmiddelen, die een optimale positionering van patiënten in ziekenhuizen mogelijk maken. Met speciale aandacht voor gebruiksgemak en hygiëne. Door perslucht te gebruiken in plaats van manuele kracht, willen we een betere ondersteuning bieden aan patiënten zonder ergonomische belasting voor de zorgverlener.

Laatste Nieuws?

Ergotrics lanceert de IxS, de opblaasbare ondersteuning voor meerdere toepassingen. Het eerste opblaasbare positioneringskussen dat lichaamsdelen ondersteunt en positioneert tijdens alle soorten chirurgische of medische ingrepen en onderzoeken. Het medisch personeel kan de vorm en grootte kiezen die het best past bij hun procedure en patiënt. Enkele voorbeelden: de IxS-R wordt gebruikt voor het opheffen van de thorax in genupectorale/salaampositie, voor tijdelijke jackknife rugligging tijdens open vasculaire chirurgie, ter vervanging van de Nierenrolle en voor indirecte distractie tijdens een ALIF procedure.

ALIF-procedure-GIF

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Operatiekamer

Perfect positioning of the patient is critical for optimal surgery and faster recovery of the patient. Using compressed air instead of manual labor is an ergonomic breakthrough in operating room. How do we provide better patient positioning without burden for OR staff?

Intensieve Zorgen afdeling (ICU)

Onze opblaasbare kussens zorgen voor een maximaal vrijhangende buik tijdens beademing in buikligging. Dit maakt een betere oxygenatie en dus maximale longventilatie en zuurstofopname mogelijk. Hoe zorgen we voor een betere beademing in buikligging?

Thuiszorg

De vraag naar thuiszorg blijft stijgen door de vergrijzing en omdat zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen zijn innovaties nodig die thuisverpleegkundigen en mantelzorgers kunnen helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. In co-creatiesessies met verpleegkundigen gaat Ergotrics in gesprek met mensen die in de zorg werken en die zowel de behoeften van de patiënt als van het medisch personeel kennen. Samen werken we aan een betere ergonomie in de zorg!