Basisprincipes

Positioneren en verplaatsen met perslucht

Ergotrics is gespecialiseerd in het positioneren en verplaatsen van mensen met perslucht. Wij ontwerpen en produceren opblaasbare positioneringskussens die patiënten snel, eenvoudig, ergonomisch, hygiënisch en veilig kunnen kantelen en positioneren. Al onze productinnovaties zijn gebaseerd op een grondige kennis van de anatomie en de fysiologie.

Kleefbaar

De positioneringskussens zijn kleefbaar op de patiënt waardoor er geen verschuiving van de steunpunten optreedt bij het veranderen van de positie van de patiënt.

Hygiënisch

De kleefbare, opblaasbare positioneringskussens zijn single use (disposable). Dit is hygiënisch voor zowel patiënt als medisch team.

Veiligheidsventiel

Door een speciaal ontworpen veiligheidsventiel kan er veilig gebruik gemaakt worden van de perslucht aanwezig in het ziekenhuis en/of van perslucht uit een compressor.

De toepassingsgebieden

Ziekenhuiszorg

Het omdraaien van patiënten van rugligging naar buikligging (proning) blijft een technisch lastige handeling. Het correct positioneren van een patiënt op de buik heeft belangrijke gevolgen voor operaties en langdurige beademingen op de intensive care (IC).

Thuiszorg

De vraag naar thuiszorg blijft stijgen door de vergrijzing van de bevolking en doordat zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zijn er innovaties nodig die de thuisverpleegkundigen kunnen helpen in hun dagelijkse activiteiten.

Diergeneeskunde

Van tumorresecties bij gezelschapsdieren tot kruisbandoperaties bij dure sportpaarden. Operatieve behandelingen bij dieren zijn reeds lang geen uitzondering meer. Het goed ondersteunen van dieren bij deze procedures is een uitdaging.

Ontdek onze producten

Naar producten