Ergotrics op weg naar wereldwijde IP bescherming

München, 28 november 2018 – Het Europese Octrooiblad publiceert Ergotrics’ eerste patent “methode en systeem voor het positioneren van een patiënt.”

Het octrooibeleid is een belangrijke pijler in de productinnovatie strategie van Ergotrics. De vandaag bereikte mijlpaal is het resultaat van een jarenlange goede samenwerking tussen Ergotrics en het gerenommeerde octrooibureau EP&C, dat onlangs een kantoor in Turnhout heeft geopend.

Kort na de toekenning door het Nederlands Octrooibureau in december 2015 adviseerde Nyske Blokhuis, octrooigemachtigde en Associate Partner bij EP&C, om het Europese patent aan te vragen. Het Europees Octrooibureau beoordeelde de aanvraag als nieuw en innovatief op alle 19 claims. Vandaag is de sluitsteen van deze indiening bereikt met de publicatie in het Europees Octrooiblad.

De tweede productinnovatie van Ergotrics, de opblaasbare plank, doorloopt een soortgelijk proces. Alle 21 claims werden geaccepteerd onder het patent “methode en systeem voor het roteren van een patiënt”. Op het moment dat dit patent wordt verleend, zal Ergotrics de Europese IP bescherming voor “inflatables in healthcare” gerealiseerd hebben. Ook in de VS, China en India zijn dezelfde octrooien aangevraagd of reeds goedgekeurd.