Toepassingsgebieden

Ziekenhuiszorg

Het omdraaien van patiënten van rugligging naar buikligging (proning) blijft een technisch lastige handeling. Het correct positioneren van een patiënt op de buik heeft belangrijke gevolgen voor operaties en langdurige beademingen op de intensive care (IC).

Thuiszorg

De vraag naar thuiszorg blijft stijgen door de vergrijzing van de bevolking en doordat zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zijn er innovaties nodig die de thuisverpleegkundigen kunnen helpen in hun dagelijkse activiteiten.

Diergeneeskunde

Van tumorresecties bij gezelschapsdieren tot kruisbandoperaties bij dure sportpaarden. Operatieve behandelingen bij dieren zijn reeds lang geen uitzondering meer. Het goed ondersteunen van dieren bij deze procedures is een uitdaging.

 IN ONTWIKKELING

Do you want more information?

Contacteer ons