Wetenschappelijke studies

Interne studies

SIAP (Spine Intra-Abdominal Pressure) Studie

De SIAP studie onderzoekt het effect van het gebruik van de Inflatable Prone Support (IPS) van Ergotrics op de Intra-Abdominale Druk (IAP) tijdens de wervelkolomchirurgie.

Het doel van deze studie is om aan te tonen dat de Inflatable Prone Supports (IPS) in staat zijn om de IAP van patiënten in buikligging te verlagen. Wanneer de positie van de patiënt in buikligging wordt veranderd, wordt de IAP verhoogd als gevolg van abdominale compressie. Eerder is al aangetoond dat een verhoogde IAP verband houdt met verhoogde bloedingen. Het vermogen om de IAP te verminderen wordt beoordeeld door het meten van de IAP voor en na het opblazen van de IPS.

patient-laying-down-with-different-areas-indicated

OPPE Project

Om de gebruikers-feedback van de IBO, IPS en Hummingbird in kaart te brengen, organiseerde Ergotrics, met de financiële steun van Flanders Innovation & Entrepreneurship, de OPPE-studie (Optimization of the Proning Procedure in Europe).

10 gerenommeerde ziekenhuizen in 5 landen namen deel aan het onderzoek: Universitätsspital Zürich, Zwitserland; Krankenhaus Wermelskrichen, Duitsland; Schön Klinink Vogtareuth, Duitsland; Universitair Ziekenhuis Brussel, België; Akademiska sjukhuset Uppsala, Zweden; Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Nederland; MC Zuyderland Heerlen, Nederland; Erasmus MC, Nederland; Heilig Geist Hospital Bensheim, Duitsland; AZ Nikolaas, België.

Pressure Point Studie

Drukpunten op de huid verhogen het risico op decubitus. Deze studie zal de druk over het volledige oppervlak van de borst- en bekkenhuid bij positionering op de IPS en andere positioneringssystemen met elkaar vergelijken.

Alle patiënten die een (langdurige) chirurgische ingreep ondergaan, lopen het risico om decubitus te ontwikkelen. Onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om de druk onder de 30mmHg te houden om decubitus te voorkomen. Het is algemeen aanvaard dat lucht resulteert in een betere herverdeling van druk. Daarom is het waarschijnlijk dat herverdeling van de druk het bijbehorende risico zal verminderen. Deze studie toont de drukherverdeling en identificeert de gebieden met de hoogste druk door gebruik te maken van pressure mapping. Verschillende positioneringsmaterialen (Ergotrics’ Inflatable Prone Support (IPS), Steffee cushion, Wilson-Frame, traditionele gel/schuim gevulde kussens/bolsters/rollen) zullen worden vergeleken in termen van drukverdeling en gebieden met de hoogste druk.

Intra-Abdominale Druk bij neurochirurgie

Volgens de door Depauw e.a. (2019) gepubliceerde review kan de incidentie van complicaties in de neurochirurgie en neurologische aandoeningen het gevolg zijn van verhoogde IAP (intra-abdominale druk), bekend als intra-abdominale hypertensie (IAH) of abdominaal compartiment syndroom bij kritisch zieke patiënten, hoog zijn en kan de impact ervan aanzienlijk zijn.

Externe studies

Prone Positioning: Is It Safe and Effective?

Dirkes, Dickinson, Havey en O’Brien (2012) benadrukken de voordelen van beademing en positionering in buikligging. Deze procedure brengt echter ook mogelijke risico’s en complicaties met zich mee, die zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener gevolgen kunnen hebben. Zo kan het heffen van patiënten naar buikligging zorgen voor rug- en andere letsels bij personeel.

Dirkes, S., Dickinson, S., Havey, R., & OʼBrien, D. (2012). Prone Positioning. Critical Care Nursing Quarterly, 35(1), 64–75. https://doi.org/10.1097/cnq.0b013e31823b20c6

Spier- en skeletaandoeningen (MSA’s) blijven het meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsprobleem in de Europese Unie (EU).

Patiënten verplaatsen en optillen is in de EU een inherent deel van het dagelijks werk voor veel gezondheidswerkers, bijvoorbeeld bij oudere, zwaarlijvige of gehandicapte patiënten. Een goede techniek met consequent gebruik van hulpmiddelen helpt echter het bovenmatige risico gedeeltelijk te beperken.

Lars L. Andersen, MSc, PhD. Musculoskeletal disorders in the healthcare sector. Discussion paper.